Blog

Sore Yang Tidak Hujan

“Catatan ini saya rangkum untuk membuktikan kebenaran apa yang diucapkan Paulo Freire: “The educator has the duty of not being neutral”. Saya kira, begitulah yang saya terapkan selama penugasan di...